ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข เช็คดวงฟรี.com

การให้บริการเว็บไซค์ของเราที่สร้างความเข้าใจ และความโปร่งใสให้กับผู้เข้าใช้บริการ เว็บไซค์ดูดวงของเรามีข้อกำหนด ตามเงื่อนไขการเข้าใช้บริการ ที่เราได้กำหนดนโยบายการให้บริการแก่ทุกๆท่านที่เข้ามาในเว็บไซค์ เพื่อกำหนดการรักษาความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัย ในการใช้บริการโดยปฎิบัติตามกฎข้อกำหนด และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. การให้บริการผู้เข้าใช้ : เว็บไซค์ดูดวงของเราที่มีการระบุ เกี่ยวกับการแนะนำแนวทาง หรือการดูดวงชีวิต ของผู้ใช้บริการ หรือการสอนวิธีการดูดวงต่างๆ ให้กับผู้ใช้บริการสิ่งที่เราให้บริการในเว็บไซค์ ไม่ใช่สิ่งที่เป็นตัวกำหนดอนาคตของผู้ใช้ เราสร้างมาเพื่อเป็นการแนะนำแนวทางการปรับให้เข้ากับการใช้ชีวิต ผู้ใช้บริการควรทำความเข้าใจ และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆให้ดี และตัดสินใจอย่างเหมาะสม 
  2. ความถูกต้องข้อมูลในเว็บ : เว็บไซค์ของเรา อาจมีระบุข้อมูลต่างๆ เพียงให้เป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้ใช้บริการเท่านั้น ผู้ใช้บริการควรมีการวิเคราะห์และเข้าใจผลลัพท์ที่เว็บไซค์ของเราได้นำเสนอออกไป และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดูดวง ว่าไม่สามารถชี้กำหนดดวงของผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ และรวมถึงเหตุการณ์ที่อาจเป็นไปได้
  3. การใช้ข้อมูลส่วนตัว : เว็บไซค์ เช็คดวงฟรี.com ทางเรามีนโยบายการให้บริการส่วนตัว ที่มีความชัดเจนในกฎข้อกำหนดที่ระบุไว้ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เข้าใช้บริการจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างดี และนำมาเพื่อใช้งานในการสร้างประโยชน์ให้กับผู้ใช้บริการเพียงอย่างเดียว
  4. ความรับผิดชอบ : เว็บไซค์ของเราอาจนำเสนอข้อมูล และรวมถึงคำแนะนำที่เกี่ยวกับดวงชะตา ซึ่งเป็นการนำเสนอเพื่อสร้างประสบการณ์ และความบันเทิงให้กับผู้อ่านเท่านั้น เว็บไซค์ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูล ผู้ใช้บริการควรยึดหลักความน่าจะเป็น หรือความเป็นไปได้ผู้ใช้บริการควรรับข้อมูล และคำแนะนำเพื่อไปเป็นแนวทาง อย่างมีความรับผิดชอบต่อผลลัพท์ที่จะเกิดขึ้น
  5. การใช้งานเว็บไซค์ : เว็บของเราอาจมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆในการเข้าถึงสิทธิ์ในการเข้ารับบริการต่าง โดยผู้ใช้บริการต้องปฎิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าว และไม่กระทำก่อให้เกิดความเสียหายแก่เว็บไซค์ รวมถึงบุคคลอื่น
  6. การปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง : เว็บไซค์อาจมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบแพลตฟอร์มการให้บริการต่าง ๆ และรวมถึงข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างที่อ่านปรับเปลี่ยน ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ทางเราได้ระบุไว้อย่างชัดเจน