คำแนะนำการใช้งาน

การเดิมพันอย่างรับผิดชอบ เช็คดวงฟรี.com

เว็บไซค์ของเรา เช็คดวงฟรี.com ที่ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบ และความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ โดยเรามีนโยบาย และมาตราการป้องกันต่างๆดังต่อไปนี้ 

  1. ความเป็นส่วนตัวข้อมูลสำคัญ : เว็บไซค์ของเราให้ความสำคัญในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ โดยไม่มีการเผยแผร่ข้อมูลของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
  2. การคุมครองเด็กและการป้องกัน : เว็บไซค์ เช็คดวงฟรี.com มีนโยบายให้ความสำคัญกับการปกป้องเด็กเยาวชน และไม่ให้บริการหรือเผยแผร่ข้อมูลต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมกับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 
  3. การใช้ระบบคุกกี้ : เว็บไซค์เช็คดวงฟรี อาจมีการใช้ระบบคุกกี้ เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลเบื่อต้น เกี่ยวกับการเข้าใช้บริการของคุณ เพื่อนำมาปรับปรุง และสร้างประสบการณ์การใช้งาน และการให้บริการ ผู้ใช้บริการควรอ่านนโยบายอย่างละเอียด และเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซค์ 
  4. ลิ้งคไปยังเว็บไซค์อื่นๆ : เว็บไซค์ของเราอาจมีลิ้งค์ที่ไปยังเว็บไซค์อื่นๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการควรอ่านนโยบาย ความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขต่างๆ ของการให้บริการ ซึ่งระบบเว็บไซค์อื่นๆ อาจมีความแตกต่างกับทางเว็บไซค์ของเรา 
  5. การปรับเปลี่ยนนโยบาย : เว็บไซค์ของเราอาจมีการปรับปรุง นโยบายส่วนตัวเพื่อรักษาความสมดุลกับกฎหมาย และการปรับเปลี่ยนต่างๆที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบข้อมูลต่างๆเพื่อให้ทราบข้อมูลล่าสุดที่ทางเรากำหนดไว้